zakład wyrobów metalowych odlewnia metali "sowinex"

zapraszamy do współpracy


Projekty

<< powrót


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu PHARE 2003

Regionalny Program wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Numer projektu: 2003/004-379/05.04-04/04.0072
W wyniku projektu została zakupiona maszyna:
  • Tokarka CNC- CAK40100v1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.
Numer projektu: UDA-RPLD.03.06.00-00-530/11-00

Tytuł projektu: Unowocześnienie procesów wytwarzania odlewów ze stopów metali lekkich poprzez zakup wyposażenia produkcyjnego na potrzeby Zakładu Wyrobów Metalowych ,,SOWINEX’’ s.c.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

DZIAŁANIE III.6: ROZWÓJ MIKRO - I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedmiotem projektu j było podniesienie konkurencyjności Zakładu Wyrobów Metalowych "SOWINEX" s.c. poprzez rozbudowę jego potencjału produkcyjnego w zakresie działalności odlewniczej oraz poprawę jakości wytwarzanych wyrobów ze stopów metali lekkich.

W wyniku projektu zostały zakupione maszyny:
  • Agregat formierski AG-015 A
  • Konwencjonalna frezarka uniwersalna FNX-30P


Nasi Klienci

  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu energetycznego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu włókienniczego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu rolniczego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego i gastronomicznego