zakład wyrobów metalowych odlewnia metali "sowinex"

zapraszamy do współpracy


Technologia

<< powrót

Wytapianie stopów aluminium odbywa się w trzech elektrycznych piecach PET-50/601
(tygle SiC - węglika krzemu).
Wytapianie stopów miedzi odbywa się w piecach ropowych (tygle SiC - węglika krzemu) o pojemności 300 kg (brązy),350 kg (mosiądze).

Formowanie odlewów odbywa się na stanowiskach do formowania ręcznego i podsuwnicowego przy użyciu wilgotnych mas bentonitowych oraz glinkach formierskich wypalanych przed zalaniem jak również w kokilach ręcznych.
Formiernia wyposażona jest również w gniazdo formierek typu FKT-54 o wymiarach skrzynek 450X350X80/80 oraz kokilarkę hydrauliczną uniwersalną o wymiarach kokil:
max: 500 x 400 x 300
min: 300 x 200 x 250

Oczyszczanie odlewów odbywa się mechanicznie w oczyszczarkach bębnowych.
Obróbka odlewów odbywa się na stanowiskach szlifierskich stacjonarnych typu SZD oraz przy użyciu narzędzi elektrycznych i pneumatycznych typu szlifierko-przecinarki, polerki, szlifierki trzpieniowe lub tarczowe.
Odlewy poddawane są obróbce mechanicznej wstępnej(zgrubnej) i na gotowo.

Rdzeniarnia wyposażona jest w stanowisko do wykonywania rdzeni na spoiwie organicznym i rdzeni utwardzanych CO2 oraz nadmuchiwarkę do drobnych rdzeni z piasków otaczanych żywicą.

Wykonujemy modele i rdzenie drewniane, metalowe i żywiczne.
Opracowujemy technologię kompletnego omodelowania na podstawie rysunków konstrukcyjnych lub gotowego detalu.


Nasi Klienci

  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu energetycznego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu włókienniczego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu rolniczego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego
  • producenci maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego i gastronomicznego